Hundeforeningens bestyrelse

Der afholdes Bestyrelses møde 4 gange årligt

Foreningen har generalforsamling hvert år i april.

Dagsordenen vil blive lagt her på hjemmesiden samt de 2 facebook grupper senest 4 iger inden mødet. Referatet vil efter afholdt møde blive lagt på hjemmesiden og i klubhuset.

Tilmelding kan ske ved at kontakte os her på kontaktsiden eller tilmelde sig personligt i klubhuset om søndagen mellem kl. 9 og 11.

Genralforsamlingen starter kl. 18 og efter mødet er foreningen vært ved smørrebrød og drikkelse.

Bestyrelse 14 april 2023

Formand : Brian Larsen / desuden plads/areals formand

Kasserer : Jesper Jensen

Bst. medlem : Lisbeth Hansen

Bst. medlem : Anne Bagge

Bst. medlem : Peter Villumsen

supl. : Lis Rønne

Supl. : Michael Malmberg

Bilagskontrolant : Henning Pagaard

Del siden