Socialt samvær på tværs af holdene i HFF
Søndag den 9 maj kl. 10:00.